Producenci

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin

Regulamin sklepu www.GoKamery.pl 

I. Warunki ogólne

Zamówienia składane w sklepie GoKamery.pl realizowane są przez firmę:

BusinessS  z siedzibą przy ul. Rynek 29/30, 05-082 Stare Babice, NIP: 589-177-33-08 Regon: 363828752.

Adres do korespondencji: GoKamery.pl ul. Rynek 29/30, 05-082 Stare Babice

Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją poniższego regulamin.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj Zamówienie". 
Możliwa jest rejestracja w serwisie dzięki której w przyszłości klient ma wgląd do swojej historii zakupów i nie tylko.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma BusinessS  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail ) nie będą rozpatrywane.

Sklep GoKamery.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

Ceny produktów znajdujących się w sklepie 
www.GoKamery.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

Sklep wystawia faktury VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

III. Płatności

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

- pobranie – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
- przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy sklep

- karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
- ePrzelew:

·        Płacę z inteligo (inteligo)
·        mTransfer (mBank)
·        MultiTransfer (MultiBank)
·        Płać z Nordea (Nordea)
·        Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
·        Przelew z BPH (Bank BPH)
·        Płacę z iPKO (PKO BP)
·        Pekao24Przelew (Bank Pekao)
·        Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
·        Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
·        PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
·        MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
·        Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
·        Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
·        Płacę z Alior Sync (Alior Bank)
·        Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
·        Płać z ING  (ING Bank Śląski)
·        Credit Agricole Bank Polska S.A.
·        Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
·        db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
·        iKO (PKO BP)
·        Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
·        Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
·        Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
.        e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)

Przelewy półautomatyczne:
·        Deutsche Bank Polska S.A.

·        Plus Bank S.A.
·        Raiffaisen Bank Polska S.A.
·        Bank Pocztowy S.A.

·        Bank Spółdzielczy we Wschowie 
·        Bank Zachodni WBK
·        Bank Pekao S.A
·        Millenium Bank
·        Credit Agricole Bank Polska S.A
·        DnB Nord S.A
·        Inteligo
·        PKO BP

Płatności online obsługuje firma eCard S.A.

Zwrot płatności

W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.

IV. Reklamacje

Użytkownik serwisu www.GoKamery.pl ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z nienależytą obsługą Serwisu GoKamery.pl.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres: BusinessS Barbara Skowrońska ul. Rynek 29/30, 05-082 Stare Babice.

GoKamery.pl dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone przez niego były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi przez serwis Użytkownik może złożyć stosowną reklamację.

Reklamacje związane z jakością obsługi serwisu GoKamery.pl należy składać na adres: GoKamery.pl ul. Rynek 29/30, 05-082 Stare Babice w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i wysłać na adres mailowy: info@GoKamery.pl. Serwis rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać: oznaczenie Użytkownika 
tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Użytkownikiem) oraz zwięzły opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną 
bez rozpatrzenia.

V. Zwrot zakupionego towaru

1. Zamawiający może zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak przed wysłaniem zamówionych towarów. Odstąpienie od umowy po tym czasie skutkuje poniesieniem kosztów transportu przesyłek przez zamawiającego.

3. W przypadku zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

4. Zwroty przyjmowane będą tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie zabezpieczające towar.

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.

6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru sklep GoKamery.pl zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę klienta.

VI. Ochrona danych osobowych

Dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu będą przetwarzane przez GoKamery.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr. 133 poz. 883)

Administratorem danych osobowych jest GoKamery.pl, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez GoKamery.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GoProKamery.pl w celach świadczenia usług przez Serwis. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

Przekazanie danych osobowych przez GoKamery.pl podmiotom trzecim może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub na żądanie uprawnionych do tego podmiotów.

VII. Polityka Plików "cookies".

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest firma BusinessS  z siedzibą w Starych Babicach (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki "cookies"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez GoKamery.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia w przedmiocie akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.GoKamery.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

Opublikowanie na stronie internetowej Regulaminu a także każdej zmiany regulaminu jest jednoznaczne z podaniem do wiadomości Użytkowników.